top of page

STYRE  OG STELL

Sørnorsk folkemusikksenter er organisert som ein paraplyorganisasjon for regionale folkemusikkaktørar i vår region. Deltakarar per i dag er Telemarkfestivalen, Telemark kulturnettverk, Folkemusikkarkivet i Telemark, Telemark folkemusikklag og Norsk hardingfelesenter og Bø museum. Styret er sett saman av ein representant frå kvar av dei seks deltakande verksemdene. Folkemusikksenteret og Norsk hardingfelesenter ønskjer å etablere ein felles administrasjon, der me ser oppgåvene våre i samanheng. Kontorplass vil vere i Bø, samlokalisert med kulturnettverket, folkemusikkarkivet og festivalen.Sentrale roller og samarbeidspartnarar:


Kjell Stundal, leiar (Telemark folkemusikklag)

Kari Lønnestad (Folkemusikkarkivet i Telemark)

Kristoffer Mosfjeld (Telemarkfestivalen)

Øyvind Strand (Telemark kulturnettverk)

Asbjørn Botnen (Norsk hardingfelesenter)

Asbjørn Storesund (Bø museum)

Kristoffer Mosfjeld er fungerande dagleg leiar for senteret. 

nes dansarring-4.jpg
Styre og stell: About Us
bottom of page