top of page
ungfolk 3.jpg

UNGFOLK OG FOLKEMUSIKK FORDJUPING

Tilbod til unge utøvarar innan folkemusikk og folkedans i regionen.


UNGFOLK
UngFolk er eit kurs som går over to til fire dagar tre gonger i året. Telemark folkemusikklag arrangerer UngFolk sommarskule i august kvart år. I tillegg arrangerer folkemusikklaget i samarbeid med lokale arrangørlag UngFolk vårkurs og haustkurs i høvesvis mai og sepember/oktober kvart år. Her går kurset på rundgang mellom medlemslaga i folkemusikklaget. 

Klikk her for meir informasjon og påmelding.

FOLKEMUSIKK FORDJUPING

I samarbeid med Midt-Telemark kulturskole koordinerer Sørnorsk folkemusikksenter i dag eit felleskommunalt fordjupingsprogram i folkemusikk; hardingfele, kveding, munnharpe og dans.

Ungdom som er 13 år og eldre kan søke om å få delta på folkemusikk og/eller folkedans fordjuping. Dette gjeld uansett kva for kommune du bor i. Folkemusikk fordjuping har deltakande ungdom frå Midt-Telemark, Tinn, Notodden, Hjartdal, Seljord, Sandefjord og Vinje. Opptakskravet er god motivasjon, stor interesse, samt ein anbefaling frå læremeister. 

Tilbodet inneber samlinger - anten på laurdagar eller sundager. 3-4 samlinger per semester og deltaking som artistar på Telemarkfestivalen. Datoer for høsten 2020 er 11. og 12. september, 31. oktober og 13. og 14.november.


Musikkundervininga består av undervining i små grupper mellom kl 10.00-15.00. Det er ein teoribolk knytt til kvar samling.

Lærarar, hardingfele: Johanne Flottorp, Lars-Ingar Meyer Fjeld, Lars Erik Øygaarden

Lærar, munnharpe: Simen Iversen

Lærar, kveding: Ingebjørg L. Reinholdt

Danseundervisinga foregår i gruppe mellom kl 15.00-18.00. Det er ulike lærarar innom kvar samling. 

Det er mogleg å delta på musikkprogrammet, folkedansprogrammet, eller begge deler.


Klikk her for å søke om plass. UngFOLK og Folkemusikk fordjuping: Service

ME TAKKAR!

Desse har støtta UngFolk og Folkemusikk fordjuping!

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Midt-Telemark kommune 
Vaksenopplæringa

FriFond

KOMP

nes dansarring-10.jpg
UngFOLK og Folkemusikk fordjuping: Tekst
bottom of page