blåfolk_mattis.jpg

TURNÈTILBOD

Sørnorsk folkemusikksenter planlegg og set opp to turnéar i året med utøvarar frå regionen som vidare vert presentert for aktuelle arrangørar i Agder, Telemark og Vestfold. Arrangørleddet innanfor folkemusikk i regionen er svært variert, og har svært ulike føresetnader for å arrangere konsertar. Me har levert konsertar til alt frå eit lite grendelag i Fjågesund til sjølvaste Ibsenhuset. Desse turnéane er bra på mange måtar: ein gir oppdrag til utøvarar i regionen, ein skapar aktivitet og me bidreg til å skape og utvikle fleire arrangørar i regionen. Desse turnéane har vore finansiert av tilskotsordningar hos Kulturrådet. 

Er du utøvar i regionen og ønskjer å dra på turnè?

Er du arrangør i regionen og ønskjer å motta tilbod om turnèar? 
ungfolk%201_edited.jpg

TIDLEGARE TURNÈAR

PER ANDERS BUEN GARNÅS

Haust 2015

SARA FJÅGESUND OG SIGURD TELNES

Haust 2015

ANNE GRAVIR KLYKKEN OG FRØYDIS GRORUD

Vår 2016

FIVIL

Haust 2016

OTTAR KÅSA OG MATTIS KLEPPEN

Vår 2017

GLIMA

Vår 2018

STY

Vår 2019

RAABYGG

Vår 2019

"SLÅTTAR, SISTE SYTTI ÅR" - PER ANDERS BUEN GARNÅS / OTTAR KÅSA / LARS-INGAR MEYER FJELD

Haust 2019

RAGNHILD FURHOLT TRIO

Vår 2020

INGEBJØRG LOGNVIK REINHOLDT

Haust 2020

"HITTERDAL" - ANNE HYTTA, JOHANNE FLOTTORP OG TUVA FÆRDEN

Haust 2021

"KJEMPE-JO" - LARS JAKOB RUDJORD OG JOHANNE FLOTTORP

Haust 2021

SOGESPEL: "EI KONSERTFORTELJING OM JØRGEN TJØNNSTAUL" - KNUT BUEN OG TORGEIR STRAAND

Haust 2021

 

TURNÈTILBOD I 2022

Even, Ingebjørg og Ottar 2.jpg

«SKA ME DANSE?»

Ottar Kåsa, Ingebjørg Bø og Even Ellegård Westeng

Sørnorsk folkemusikksenter tilbyr konsertprogrammet «Ska me danse?» med Ottar Kåsa, Ingebjørg Bø og Even Westeng hausten 2022.
 

Etter to år med pandemi og lite høve til dans, så er det heilt på sin plass for Sørnorsk folkemusikksenter å tilby ein dansespel-konsert frå øvste hylle. I konserten «Ska me danse?» –  fritt etter danseprogrammet på TV2 –  vil spelemann Ottar Kåsa og danseparet Ingebjørg Bø og Even Westeng vise fram eit flott program med teledansen som hovudelement. Ottar Kåsa er ein av landets mest profilerte spelemenn med fleire sigrar frå Landskappleiken. Han er óg ein av dei fremste utøvarane for dansespel. Ingebjørg Bø og Even Westeng er båe erfarne dansarar innanfor det ein kallar for «teledans».

Konserten vil ha to delar, der første delen av konserten vil bestå av spel og danseoppvising, medan den andre delen av konserten vil bestå av open dans for publikum med Ottar Kåsa som dansespelemann. Ingebjørg Bø og Even Westeng vil i denne delen by publikum opp til dans og kanskje lære vekk ein ting eller to om teledansen.


Ottar Kåsa frå Arabygdi i Vinje er direkte etterkomar av Myllarguten og vart sjølvsagt spelemann og felemakar. Ottar vann landskappleiken på hardingfele i 2011, 2012, 2015 og 2016 og fekk gullmedalje for felemakarkunsten sin i 2018. Det sjølvtitulerte debutalbumet hans frå 2012 fekk både Folkelarm-prisen og Spellemann-prisen det året, og album nummer to «Kjoskrullen» vann Folkelarm-prisen i 2016. I tillegg til virket som felemakar og solospelemann er han også aktiv i den meir rocka folkemusikktrioen «Resjemheia».


Ingebjørg Bø (Bø dansarring) og Even Westeng (Gransherad spel og dansarlag) har dansa teledans mange år, og dei deltek på Landskappleiken kvart år. Ingebjørg vann tevlinga Dans A Hardingfele i 2017 i lag med Ola Narverud, og fekk med kongepokalen med heim til Telemark. I lag er Ingebjørg og Even eit av dei fremste dansapara innan dansedialekta som ein kallar for «teledans» - bygdedansen frå Telemark. Men kva er teledans eigentleg?

TELEDANS 
Dei gamle pardansane våre er dei vi kallar bygdedansar, og som blir dansa til slåttespel. Dette er dansar med stor variasjonsrikdom og som har ulik utforming frå distrikt til distrikt. I Telemark har vi gangar og springar, to pardansar som er like i form og vendingar, men ulike i takt. Dansen og spelet er tett knytt til kvarandre, og begge har rom for individuell utforming og improvisasjon. Dette er i utgangspunktet samversdans, dansen var tidlegare ein sjølvsagt del av festleg samkome og gav også etterlengta kontakt mellom gut og jente.

Sjølv om fridomen er stor, så er dansen bygd opp av faste element. Ei rekke ulike samdanstak og dansemotiv blir sett saman til ein heilskap, og slike element er dansen i Telemark særleg rik på. Vidare er det gjerne eit lausdansparti, der dansarane slepp kvarandre og dansar kvar for seg. Då viser gjerne jenta kor god ho er til å svive, mens guten kan krydre dansen med eit sprekt kast.

 

Krav til lokale

Ingen spesielle. Dei spelar gjerne i intime lokale. Arrangør ordnar med lydforsterking om lokalet krev det.

Turné: 

2. september – Ibsenhuset, Skien
kl 19:00

3. september – Vinjehuset, Åmot

kl 19:00​

​24. november - Granvin, Seljord
kl 19:00

25. november - Fjoset, Bø

kl 20:00

27. november - Vest-Telemark museum, Eidsborg

kl 16:00

Pris: 6 000 kr inkl. reise

Spørsmål:

Sørnorsk folkemusikksenter v/Kristoffer Mosfjeld

48 20 50 66 / post@sornorskfolkemusikksenter.com

Velkomen! 

 

TURNÈTILBOD I 2022

røine meyer buen villa lunde 1.jpg

"SONG FRÅ STRUPE OG STRENG!"

Knut Buen, Ruth Wilhelmine Meyer og Anders Røine

Sørnorsk folkemusikksenter tilbyr konsertprogrammet «Song frå strupe og streng» med Knut Buen, Ruth Wilhelmine Meyer og Anders Røine hausten 2022.
 

Ole Bull var oppteken av at fiolinen måtte synge som Malibran. Hennar stemme blei eit ideal for tonekvaliteten i instrumenta han sjølv spela på. Utgangspunktet for denne konserten er det same. Ruth Wilhelmine Meyer har ei stemme som kan oppfattast som instrumental i sitt skiftande mangfald. Anders Røine har stor røynsle frå å få instrumenta til å synge og det same har Knut Buen frå livet med hardingfeler. Det møtast difor i denne konsertproduksjonen til ei ytring og hylding kring song og songarar, men fyrst og fremst kring stemmemangfaldet til Ruth Wilhelmine Meyer.


Ut frå ein felles tradisjonsbakgrunn skaper dei tonar og tekstar som rønning på gamle røter og stemningsmetta musikk er siktemålet i mykje av musikken deira. Konserten reisar spørsmål som; Kva er samtidsmusikk? Er det ikkje eigentleg kva som er oppe og går av tradisjon og nyskaping til einkvar tid? Møtet mellom desse musikarane er basert på gjensidig respekt og inspirasjon av kvarandre. Kva dei einskilde stend for av eigenart er utgangspunktet for samansetninga av eit variert program med desse eineståande musikarane!


Konserten var opphavleg ein ny konsertproduksjon som hadde si premiere under Telemarkfestivalen 2018. Konserten vart då utseld, og konserten har ikkje vore synt fram siden. Difor er det no på høg tid!

 

Krav til lokale

Ingen spesielle. Dei spelar gjerne i intime lokale. Arrangør ordnar med lydforsterking om lokalet krev det.

Turné: 
Fredag 30. september - Hillestad galleri, Tovdal - kl 19:00

Sundag 2. oktober - Vest-Telemark museum, Eidsborg - kl 16:00​

Fredag 14. oktober - Vinjehuset, Åmot - kl 19:00 

Sundag 16. oktober - The Note, Sandefjord - kl 18:00

Laurdag 21. oktober - Gullbring kulturhus, Bø i Telemark - kl 20:00


Spørsmål:

Sørnorsk folkemusikksenter v/Kristoffer Mosfjeld

48 20 50 66 / post@sornorskfolkemusikksenter.com

Velkomen!