top of page
blåfolk_mattis.jpg

TURNÈTILBOD

Sørnorsk folkemusikksenter planlegg og set opp to turnéar i året med utøvarar frå regionen som vidare vert presentert for aktuelle arrangørar i Agder, Telemark og Vestfold. Arrangørleddet innanfor folkemusikk i regionen er svært variert, og har svært ulike føresetnader for å arrangere konsertar. Me har levert konsertar til alt frå eit lite grendelag i Fjågesund til sjølvaste Ibsenhuset. Desse turnéane er bra på mange måtar: ein gir oppdrag til utøvarar i regionen, ein skapar aktivitet og me bidreg til å skape og utvikle fleire arrangørar i regionen. Desse turnéane har vore finansiert av tilskotsordningar hos Kulturrådet. 

Er du utøvar i regionen og ønskjer å dra på turnè?

Er du arrangør i regionen og ønskjer å motta tilbod om turnèar?Turnètilbod: Programs
ungfolk%201_edited.jpg

TIDLEGARE TURNÈAR

PER ANDERS BUEN GARNÅS

Haust 2015

SARA FJÅGESUND OG SIGURD TELNES

Haust 2015

ANNE GRAVIR KLYKKEN OG FRØYDIS GRORUD

Vår 2016

FIVIL

Haust 2016

OTTAR KÅSA OG MATTIS KLEPPEN

Vår 2017

GLIMA

Vår 2018

STY

Vår 2019

RAABYGG

Vår 2019

"SLÅTTAR, SISTE SYTTI ÅR" - PER ANDERS BUEN GARNÅS / OTTAR KÅSA / LARS-INGAR MEYER FJELD

Haust 2019

RAGNHILD FURHOLT TRIO

Vår 2020

INGEBJØRG LOGNVIK REINHOLDT

Haust 2020

"HITTERDAL" - ANNE HYTTA, JOHANNE FLOTTORP OG TUVA FÆRDEN

Haust 2021

"KJEMPE-JO" - LARS JAKOB RUDJORD OG JOHANNE FLOTTORP

Haust 2021

SOGESPEL: "EI KONSERTFORTELJING OM JØRGEN TJØNNSTAUL" - KNUT BUEN OG TORGEIR STRAAND

Haust 2021

MEYER, BUEN OG RØINE: "SONG FRÅ STRUPE OG STRENG"

Haust 2022

INGEBJØRG BØ. OTTAR KÅSA OG EVEN WESTENG: "SKA ME DANSE?"

Haust 2022

TORHILD OSTAD & SILJE HEGG: "SELJESONG"

Vår 2023

Turnètilbod: What We Do

TURNÈTILBOD I 2023

Mattis og Thov.jpg

«SLÅTTEBASS OG MUNNHARPEFØSS»

Mattis Kleppen og Thov Wetterhus

Sørnorsk folkemusikksenter tilbyr konsertprogrammet «Slåttebass og munnharpeføss» med Mattis Kleppen og Thov Wetterhus høsten 2023.
 

I denne turnèrunda ønskjer Sørnorsk folkemusikksenter å sende tilbod om konsert med bassisten Mattis Kleppen og munnharpespelaren Thov Wetterhus. Mattis Kleppen frå Bø har patentert og perfeksjonert slåttespel på akustisk bass. Etter tingingsverket «El Bokko» på Telemarkfestivalen i 2015 har Mattis Kleppen og hans Resjemheia spelt land og strand rundt med sin proggete folkrock – til stor begeistring for eit stadig større publikum. Kleppen vender likevel stadig tilbake til utgangspunktet – slåttar framført av han og den akustiske bassen. Thov Wetterhus frå Nore i Numedal har vunne landskappleiken på munnharpe ikkje mindre enn seks gonger! Det energiske og eggande spelet til numedølen har blitt ein favoritt blant både publikum, dansarar og dommarar dei seinaste åra, og debutplata hans “Stålslått” (2021) vart nominert til Spellemann-pris. Kvar for seg er dei heilt eineståande utøvarar på kvart sitt respektive instrument.

Idèen om eit møte mellom Mattis Kleppen og Thov Wetterhus blei realisert i samband med Telemarkfestivalen 2022, der dei heldt ein dobbeltkonsert i lag. Her framførte dei eiget materiale i kvar deira solo-del, men i midten av konserten møttast dei til det som blei ein steintøff «session»-del med munnharpe og akustisk bass med drivande godt spel, trampeklamp og stor stemning. Utøvarane er tru mot tradisjonen, men dei er ikkje framand for å eksperimentere med sine instrument – som til dømes når Thov Wetterhus sendar lyden frå munnharpa via forskjellige effektboksar. Konserten blei svært godt motteke og vart ståande som eit av høgdepunkta frå festivalen. Sidan har Kleppen og Wetterhus utvikla eit nytt konsertprogram som vil veksle mellom repertoar for både solo- og duo-format med slåttemusikk frå Setesdal, Telemark og Numedal som eit utgangspunkt. Ei slik besetning med akustisk bass og munnharpe ha så vidt me veit aldri vore gjort før!

Konsertar: 
Sundag 17. september
Vest-Telemark museum, Eidsborg
Kl 16:30

Torsdag 21. september 
Vaktbua, Kristiansand
Kl 20:00 

Fredag 22. september 
Piren kulturrom, Mandal 
Kl 20:00 

Sundag 29. oktober 
Nye Sjodar folkemusikkscene, Evju bygdetun 
Kl 19:00 

Onsdag 17. januar 2024
Folkemusikkscena på Rauland
Kl 19:00 


Pris for konserten: 
6 000 kr inkl. reise

Ledige datoar: 
Det er ein ledig dato for turnèen. Ta kontakt om du interessert i å vere vertskap! 

Spørsmål og tinging av konsert:

Sørnorsk folkemusikksenter v/Kristoffer Mosfjeld

48 20 50 66 / post@telemarkfestivalen.no

Velkomen! 

Turnètilbod: Get Involved

TURNÈTILBOD I 2023

220210-Nora-Taksdal-og-Ottar-Kasa-foto-Leiv-Solberg.jpg

«HILDUR"

Nora Taksdal og Ottar Kåsa

Sørnorsk folkemusikksenter tilbyr konsertprogrammet «HILDUR» med Nora Taksdal og Ottar Kåsa høsten 2023.
 

I denne turnèrunda ønskjer Sørnorsk folkemusikksenter å sende tilbod om konsert med hardingfelespelar Ottar Kåsa og bratsjist Nora Taksdal med konsertprogrammet «HILDUR». Idéen om eit musikalsk møte mellom Ottar Kåsa og Nora Taksdal kjem i kjølvatnet av at Nora Taksdal tinga ein hardingbratsj av felemakar Ottar Kåsa. Hardingbratsjen vart levert hausten 2021 og er den einaste av sitt slag i verda. Instrumentet fekk stor merksemd og interesse frå miljøet. Samarbeidet i prosessen om å lage hardingbratsjen har ført til at Kåsa og Taksdal no òg ønskjer å utvikle eit musikalsk samarbeid for å utforske korleis ein hardingfele og ein hardingbratsj kan fungere i lag i det som vil vere eit heilt unikt uttrykk. Kåsa og Taksdal vil utvikle eit konsertprogram i lag, der dei vil presentere utvalt repertoar med kjerne i Ottar Kåsa sine forskjellige slåttar. I samspelet vil Nora Taksdal supplere og «utfordre» gjennom ein meir klassisk orientert tilnærming. I konsertprogrammet vil dei og formidle korleis idéen om ein hardingbratsj vart til, og fortelje om forskjellar og likskap mellom hardingfele og hardingbratsjen, samt berøringspunkt og kontrastar mellom utvalde verk innanfor folkemusikk og klassisk musikk. Repertoaret for konserten vil veksle mellom solo-spel frå kvar av utøvarane og spel i duett. Nora Taksdal vil presentere eigenlærte slåttar som vil presentere hardingbratsjen sin eigenart. Ho vil gå i lære hjå utøvarar som Knut Buen, Johanne Flottorp og Ottar sjølv. Ei slik besetning med hardingfele og hardingbratsj har verda aldri opplevd før!

Ottar Kåsa
Ottar Kåsa er ein norsk hardingfelespelemann og prisbelønt felemakar frå Arabygdi i Vinje kommune. Han er utdanna felemakar frå Ole Bull Akademiet på Voss i 2008 med felemakar Sigvald Rørlien som læremeistar. Musikkutdanning har han frå Folkekulturstudiet i Rauland. Kåsa hevda seg godt på kappleik alt i ung alder, og i 2011 vann han hardingfele klasse A på Landskappleiken i Seljord. Han fekk òg kongepokalen for denne prestasjonen. Året etter, i 2012, toppa han på ny klasse A hardingfele under Landskappleiken på Otta. Han gjentok denne bedrifta under Landskappleikane på Fagernes i 2015 og i Vågå i 2016.

Nora Taksdal
Nora Taksdal er solobratsjist i Kringkastingsorkesteret. Frå 1990 var ho solobratsjist i Bergen Filharmoniske Orkester og frå 1996 i Oslo-Filharmonien. Taksdal opptrer hyppig ved klassiske konsertar og festivalar i Noreg og utlandet, og innanfor improvisasjon har ho samarbeida med utøvarar som Bugge WesseltoftKetil BjørnstadØyonn Groven MyhrenArild Andersen, og Lill Lindfors. Taksdal er utdanna ved Østlandets Musikkonservatorium, Norges musikkhøgskole, og har solistdiplom frå Folkwang Hochschule für Musik i Essen i Tyskland.

I 2019 tinga ho ein heilt unik hardingfelebratsj av felemakar Ottar Kåsa. Hardingbratsjen fekk namnet HILDUR etter Taksdal si mormor, og vart ferdig hausten 2021. Nora Taksdal er dermed verdas einaste utøvar på hardingbratsj.Konsertar: 
Sundag 1. oktober
Nye Sjodar folkemusikkscene, Evju bygdetun

Kl 19:00 

Sundag 12. november 
Vest-Telemark museum, Eidsborg
Kl 16:30

Torsdag 16. november 
Granvin kulturhus, Seljord
Kl 19:00 

Fredag 17. november
Vinjehuset, Åmot 
Kl 19:00 


Pris for konserten: 
6 000 kr inkl. reise

Ledige datoar: 
Det er to ledige datoar for turnèen. Ta kontakt om du interessert i å vere vertskap! 

Spørsmål og tinging av konsert:

Sørnorsk folkemusikksenter v/Kristoffer Mosfjeld

48 20 50 66 / post@telemarkfestivalen.no

Velkomen! 

Turnètilbod: Get Involved
bottom of page