blåfolk_mattis.jpg

TURNÈTILBOD

Sørnorsk folkemusikksenter planlegg og set opp to turnéar i året med utøvarar frå regionen som vidare vert presentert for aktuelle arrangørar i Agder, Telemark og Vestfold. Arrangørleddet innanfor folkemusikk i regionen er svært variert, og har svært ulike føresetnader for å arrangere konsertar. Me har levert konsertar til alt frå eit lite grendelag i Fjågesund til sjølvaste Ibsenhuset. Desse turnéane er bra på mange måtar: ein gir oppdrag til utøvarar i regionen, ein skapar aktivitet og me bidreg til å skape og utvikle fleire arrangørar i regionen. Desse turnéane har vore finansiert av tilskotsordningar hos Kulturrådet. 

Er du utøvar i regionen og ønskjer å dra på turnè?

Er du arrangør i regionen og ønskjer å motta tilbod om turnèar? 
ungfolk%201_edited.jpg

TIDLEGARE TURNÈAR

PER ANDERS BUEN GARNÅS

Haust 2015

SARA FJÅGESUND OG SIGURD TELNES

Haust 2015

ANNE GRAVIR KLYKKEN OG FRØYDIS GRORUD

Vår 2016

FIVIL

Haust 2016

OTTAR KÅSA OG MATTIS KLEPPEN

Vår 2017

GLIMA

Vår 2018

STY

Vår 2019

RAABYGG

Vår 2019

"SLÅTTAR, SISTE SYTTI ÅR" - PER ANDERS BUEN GARNÅS / OTTAR KÅSA / LARS-INGAR MEYER FJELD

Haust 2019

RAGNHILD FURHOLT TRIO

Vår 2020

INGEBJØRG LOGNVIK REINHOLDT

Haust 2020

"HITTERDAL" - ANNE HYTTA, JOHANNE FLOTTORP OG TUVA FÆRDEN

Haust 2021

"KJEMPE-JO" - LARS JAKOB RUDJORD OG JOHANNE FLOTTORP

Haust 2021

 

TURNÈTILBOD I 2021

20201015_221522.jpg

SOGESPEL - EI KONSERTFORTELJING OM JØRGEN TJØNNSTAUL

Torgeir Straand og Knut Buen

Sørnorsk folkemusikksenter tilbyr ein konsertproduksjon med Torgeir Straand og Knut Buen med datoar hausten 2021. Per 25. august er det berre ein ledig dato att! 

Spelemannen og sogeforteljaren Jørgen Tjønnstaul 1894-1985 vil vera eit legendarisk namn, vidkjendt i Vest-Telemark og omeign. Alt frå Knut Buen var i tiårsalderen byrja han  å taka vare på, og kjenne seg inspirert av, forteljarkunsten og slåttespelet til Jørgen Tjønnstaul. Det munna ut i boklansering og kassettutgjeving på Buen Kulturverkstad 1984. Vidare vart illustrasjonar og øvrig stoff i boka grunnlag for ei rekke ljosbiletekåseri utover i åtti og nittiåra. Forteljinga om Jørgen er også soga om ei rekke interessanne karakterar han slekta på, og som stod for noko av det gjevaste i høve eventyr, segn og soge i Telemark. 

Mange år har gått sidan Jørgen døydde, i 1985, men replikkane og sogene har halde minnet hans levande på folketunga og i delar av moderne media. Noko synest å vera udøyeleg i høve denne folkekunstnaren. Difor har ljosbilete av illustrasjonar og foto vorte overført til pc av spelemannen og formidlaren  Torgeir Straand som er ein av dei unge med glødande sans for dette stoffet. Mykje tradisjon kan no visast på storskjerm, til levande forteljing og slåttespel av Jørgen sjølv, i arkivopptak, og formidla av Torgeir Straand og Knut Buen i ord og tonar på hardingfele.

 

Krav til lokale

Ingen spesielle. Dei spelar gjerne i intime lokale. Arrangør ordnar med lydforsterking om lokalet krev det.

Andre ting:

Arrangør pliktar å gjennomføre konsert i tråd med gjeldande restriksjonar og smittevernreglar knytt til Covid-19.

Turné: 

Fredag 17. september

Bergtun - Hjartdal - kl 19:00

Fredag 5. november
Gullbring kulturanlegg - Bø i Telemark - kl 19:00

Torsdag 11. november

Granvin kulturhus -  Seljord - kl 19:00
      

Torsdag 18. november

Furuheim - Porsgrunn - kl 19:00

Fredag 26. november
Vinjehuset - Åmot - kl 19:00

Fredag 7. januar
Ibsenhuset - Skien - kl 19:00

Spørsmål:

Sørnorsk folkemusikksenter v/Kristoffer Mosfjeld

48 20 50 66 / post@sornorskfolkemusikksenter.com

Velkomen!