top of page
blåfolk_mattis.jpg

TURNÈTILBOD

Sørnorsk folkemusikksenter planlegg og set opp to turnéar i året med utøvarar frå regionen som vidare vert presentert for aktuelle arrangørar i Agder, Telemark og Vestfold. Arrangørleddet innanfor folkemusikk i regionen er svært variert, og har svært ulike føresetnader for å arrangere konsertar. Me har levert konsertar til alt frå eit lite grendelag i Fjågesund til sjølvaste Ibsenhuset. Desse turnéane er bra på mange måtar: ein gir oppdrag til utøvarar i regionen, ein skapar aktivitet og me bidreg til å skape og utvikle fleire arrangørar i regionen. Desse turnéane har vore finansiert av tilskotsordningar hos Kulturrådet. 

Er du utøvar i regionen og ønskjer å dra på turnè?

Er du arrangør i regionen og ønskjer å motta tilbod om turnèar?Turnètilbod: Programs
ungfolk%201_edited.jpg

TIDLEGARE TURNÈAR

PER ANDERS BUEN GARNÅS

Haust 2015

SARA FJÅGESUND OG SIGURD TELNES

Haust 2015

ANNE GRAVIR KLYKKEN OG FRØYDIS GRORUD

Vår 2016

FIVIL

Haust 2016

OTTAR KÅSA OG MATTIS KLEPPEN

Vår 2017

GLIMA

Vår 2018

STY

Vår 2019

RAABYGG

Vår 2019

"SLÅTTAR, SISTE SYTTI ÅR" - PER ANDERS BUEN GARNÅS / OTTAR KÅSA / LARS-INGAR MEYER FJELD

Haust 2019

RAGNHILD FURHOLT TRIO

Vår 2020

INGEBJØRG LOGNVIK REINHOLDT

Haust 2020

"HITTERDAL" - ANNE HYTTA, JOHANNE FLOTTORP OG TUVA FÆRDEN

Haust 2021

"KJEMPE-JO" - LARS JAKOB RUDJORD OG JOHANNE FLOTTORP

Haust 2021

SOGESPEL: "EI KONSERTFORTELJING OM JØRGEN TJØNNSTAUL" - KNUT BUEN OG TORGEIR STRAAND

Haust 2021

MEYER, BUEN OG RØINE: "SONG FRÅ STRUPE OG STRENG"

Haust 2022

INGEBJØRG BØ. OTTAR KÅSA OG EVEN WESTENG: "SKA ME DANSE?"

Haust 2022

TORHILD OSTAD & SILJE HEGG: "SELJESONG"

Vår 2023

OTTAR KÅSA & NORA TAKSDAL: "HILDUR"

Haust 2023

MATTIS KLEPPEN & THOV G. WETTERHUS: "SLÅTTEBASS OG MUNNHARPEFØSS"

Haust 2023

Turnètilbod: What We Do

TURNÈTILBOD I 2024

Stein Versto og Per Anders Buen Garnås - Tuntreet - Foto Knut Utler.jpg

«TUNTREET»

Per Anders Buen Garnås & Stein Versto

Sørnorsk folkemusikksenter tilbyr konserten «Tuntreet» med Per Anders Buen Garnås og Stein Versto i februar og mars 2024.

I poesikonserten “Tuntreet” vil ordet og tonen står i sentrum. Konserten vekslar mellom solo hardingfelespel og diktlesing – krydra med kortfatta refleksjonar om livet og poesien, der både alvoret og det mindre alvorlege får rom. Ordet tun har med det heimlege å gjere. Tunet er staden der husa rammar inn og skaper rom, og midt på tunet står treet. Ord og spel vil krinse rundt dette biletet –i vid forstand. Konserten vart framført som ein del av programmet under årets utgåve av Telemarkfestivalen til stor begeistring for publikum som var til stades.

Per Anders Buen Garnås er spelemann, utdanna ved Spelemannsskulen ved Ole Bull Akademiet på Voss, og vart under Folkelarm i 2022 kåra til “Årets folkemusikar”! Han har vunne Landskappleiken på hardingfele fire gonger, han har vunne FolkeLarm-prisen to gonger, og han har vore nominert til Spellemann-prisen tre gonger.

Stein Versto frå Vinje i Telemark er forfattar og lyrikar, omsetjar og spelemann. Han debuterte som forfattar med novellesamlinga “Ho blei borte i trappene” i 1990, som han fekk Tarjei Vesaas’ debutantpris for. Seinare har han gjeve ut tre diktsamlingar, roman og ei prosabok om folkemusikk og utvandring, skrive essay og ei rekkje songtekstar tonesette av norske artistar, blant dei særleg Odd Nordstoga.


Konsertar: 
Sundag 18. februar
Vest-Telemark museum, Eidsborg
Kl 16:30

Torsdag 22. februar 
Vinjesenteret, Vinje
Kl 19:00 

Laurdag 24. februar 
Studio Spornes, Tyholmen - Arendal
Kl 16:00 

Sundag 25. februar 
Furuheim - Skien  
Kl 18:00 

Fredag 15. mars 
Kristiansand folkebibliotek
Kl 11:30 

Fredag 15. mars
Kulturbokhandelen Norli - Farsund

Kl 19:30

Spørsmål og tinging av konsert:

Sørnorsk folkemusikksenter v/Kristoffer Mosfjeld

48 20 50 66 / post@telemarkfestivalen.no

Velkomen! 

Turnètilbod: Get Involved

TURNÈTILBOD I 2024

371187819_909509414069331_1267094868345455258_n.jpg

«FRÅ HULDER TIL HIMMEL"

Anne Gravir Klykken, Olaf Moen og Tone Krohn

Sørnorsk folkemusikksenter tilbyr konserten «Frå hulder til himmel» med Anne Gravir Klykken, Olaf Moen og Tone Krohn i mars og april 2024.
 

I denne turnèrunda ønskjer Sørnorsk folkemusikksenter å sende tilbod om konsert med folkesongarane Anne Gravir Klykken frå Telemark, Olaf Moen frå Agder og Tone Krohn frå Vestfold. Konserten «Frå hulder til himmel» er ein folkeleg konsert med magiske moment frå regionens rike songarv.

Folkesongarane Anne Gravir Klykken frå Telemark, Olaf Moen frå Agder og Tone Krohn frå Vestfold har alle sans for regionens unike historier og rike folkesongarv. I konsertprogrammet «Frå hulder til himmel» vil publikum få oppleve eit hjartevarmt program med glimt i auget, naturkraft og sakrale moment, der all musikken har røter i Vestfold, Agder og Telemark. På kvar sin kant har dei markert seg som spennande og dyktige tradisjonsberarar. Mykje av repertoaret i konsertprogrammet vil vere henta får deira eige respektive innsamlingsarbeid. Viser og vers frå kyststrøka utafor og dalstrøka innafor vitnar om at både huldra og fromme husmannsfolk har levd side om side i dette landskapet –  frå norrøn tid og heilt fram til i dag. Både kjende og meir ukjende folkesongar vert presentert av tre dyktige formidlarar.

ANNE GRAVIR KLYKKEN er ein folkesongar frå Solum utanfro Skien i Telemark som har si musikkutdanning frå HiO, UiA og USN – institutt for tradisjonskunst og folkemusikk. Anne har vært med på en rekke ulike prosjekter og innspillinger opp igjennom åra. Hun har i tillegg til Jon Solberg, Frøydis Grorud og Torjus Vierli, blant andre samarbeidet med Iver Kleive, Helge Andreas Norbakken, Snorre Bjerck, Aasmund Nordstoga, Audun Kleive, Bugge Wesseltoft, Tre Sopranos, Mattis Kleppen, Sigmund Groven, Knut Buen, Ottar Kaasa, Rita Engedalen, Daniel Eriksen, Per Einar Watle, Kenneth Ekornes, Steinar Raknes og Torgeir Straand.


OLAF MOEN er ein folkesongar, tradisjonsnerd og folkedansinstruktør frå Akland i Risør kommune. Han har budd i Valle i Setesdal, Rauland, Arendal og Kristiansand, før han for eit par år sidan overtok barndomsbruket på Akland og flytta heim. Han er aktiv med folkemusikk og folkedans der, både lokalt i ungdomslaga og i rekrutteringsprosjektet «Tragder», der han leiar kvedarsamlingar og dansekurs. Olaf har vore aktiv med folkemusikk og -dans i snart 30 år, og har gått i songlære både hjå m.a. Kirsten Bråten Berg, Torbjørg Aamlid Paus og Frode Nyvold. Olaf har også samla inn folkesong på eiga hand, og endevendt arkiv på jakt etter lokalt songstoff. Heile tida har han vore på jakt etter å finne sin eigen stemme og form, og ligg ein stad i landskapet mellom å vere tradisjonalist og nyskapande. Han er glad i det noko enkle lydbiletet der instrument og stemme får kome til sin rett.

TONE KROHN er ein folkekunstnar og komponist med Master i musikk fra UiO. Ho har ved sida av si utøvande verksemd vore lektor og songpedagog ved musikklinja på Sandefjord videregåande skule.Med blikk for fortida sin magi har Krohn satt Vestfold sin vokale folkemusikk på kartet. Krohn har revitalisert eiget innsamlingsarbeid gjennom konsertar og album-innspillingar. Med sine moderne folkemusikk-komposisjoner vidarefører Krohn tradisjon i overraskande og nye former, og musikken hennar tolkast av kor over heile verda.


Konsertar: 
Laurdag 16. mars
Hillestad galleri - Tovdal 

Kl 14:00 

Sundag 12. november 

Nye Sjodar folkemusikkscene, Evju bygdetun - Gvarv

Kl 19:00 


Torsdag 21. mars 
Moland kyrkje - Fyresdal
Kl 19:00 

Fredag 22. mars
Vinjehuset, Åmot 
Kl 19:00 

Pris for konserten: 
8 000 kr inkl. reise

Ledige datoar: 
Det er to ledige datoar for turnèen. Ta kontakt om du interessert i å vere vertskap! 

Spørsmål og tinging av konsert:

Sørnorsk folkemusikksenter v/Kristoffer Mosfjeld

48 20 50 66 / post@telemarkfestivalen.no

Velkomen! 

Turnètilbod: Get Involved
bottom of page