blåfolk_mattis.jpg

TURNÈTILBOD

Sørnorsk folkemusikksenter planlegg og set opp to turnéar i året med utøvarar frå regionen som vidare vert presentert for aktuelle arrangørar i Agder, Telemark og Vestfold. Arrangørleddet innanfor folkemusikk i regionen er svært variert, og har svært ulike føresetnader for å arrangere konsertar. Me har levert konsertar til alt frå eit lite grendelag i Fjågesund til sjølvaste Ibsenhuset. Desse turnéane er bra på mange måtar: ein gir oppdrag til utøvarar i regionen, ein skapar aktivitet og me bidreg til å skape og utvikle fleire arrangørar i regionen. Desse turnéane har vore finansiert av tilskotsordningar hos Kulturrådet. 

Er du utøvar i regionen og ønskjer å dra på turnè?

Er du arrangør i regionen og ønskjer å motta tilbod om turnèar? 
ungfolk%201_edited.jpg

TIDLEGARE TURNÈAR

PER ANDERS BUEN GARNÅS

Haust 2015

SARA FJÅGESUND OG SIGURD TELNES

Haust 2015

ANNE GRAVIR KLYKKEN OG FRØYDIS GRORUD

Vår 2016

FIVIL

Haust 2016

OTTAR KÅSA OG MATTIS KLEPPEN

Vår 2017

GLIMA

Vår 2018

STY

Vår 2019

RAABYGG

Vår 2019

BUEN GARNÅS / KÅSA / FJELD

Haust 2019

RAGNHILD FURHOLT TRIO

Vår 2020

INGEBJØRG LOGNVIK REINHOLDT

Haust 2020

 

TURNÈTILBOD I 2021

IMG_0825.JPG

"HITTERDAL"

Anne Hytta, Johanne Flottorp og Tuva Færden

Sørnorsk folkemusikksenter tilbyr ein konsertproduksjon med Anne Hytta, Johanne Flottorp og Tuva Færden med datoar hausten 2021.  

Hardingfelespelarane Anne Hytta, Johanne Flottorp og Tuva Færden er tre musikarar som både søker seg innover i tradisjonen og utover mot ny musikk og nye samarbeid. Dei er erfarne solistar med det tradisjonelle hardingfelespelet som fundament, men dei er alle søkande musikarar i diverse samarbeid og konstellasjonar, innanfor eit breitt spekter frå middelaldermusikk, indisk og baluchisk tradisjonsmusikk, til impro, samtid, blues, country og pop.


I lag speler dei gamle slåttar i ny drakt, og saman håpar dei å få slåttane til å skinne som dei perlene de er. Slåttane er alle arrangert for tre stemmer, for tre hardingfelespelarar som er innforstått med tradisjonen, men som også kan forme uventa innfall og innslag i musikken. 


Utgangspunktet for trioen er gamle slåttar fra Telemarksbygda Heddal, og i stor grad noteoppskrifter frå Hardingfeleverket (Universitetsforlaget 1958 / 1981), skrive ned i perioden 1920-1944 av Arne Bjørndal og Eivind Groven etter hardingfelespelarane Anund Haugan (1883–1962), Olav Fyrileiv (1875–1975), Torkil Kolbjørnsrud og faren hans, Jon Kolbjørnsrud (1858–1954). Slåttematerialet dei hadde går i stor grad tilbake til kilden Ole O. Kolsrud (1821–1902), spelemann, husmann og skreddar frå Heddal. I 2021 er det 200-årsjubileum for hans fødsel, og då passar det ekstra godt å løfte fram dei egenarta, fine og til dels heilt ukjente slåttane etter han. 


I samband med konsertar i 2021 vert det også spelt inn plate med materialet, som vil bli gjeve ut på plateselskapet Ta:lik i april 2021.


Hitterdal er det gamle namnet på bygda Heddal. Namnet kjem av norrøne Heitrdal, som antakeleg betyr «den heite dalen».

Obs! Denne turnèen er fullteikna. Meir info om konsertane kjem snart. 

Pris:

6 000 kr inkl. reise

Krav til lokale

Ingen spesielle. Dei spelar gjerne i intime lokale. Arrangør ordnar med lydforsterking om lokalet krev det.

Andre ting:

Arrangør pliktar å gjennomføre konsert i tråd med gjeldande restriksjonar og smittevernreglar knytt til Covid-19.

Tinging eller spørsmål:

Sørnorsk folkemusikksenter v/Kristoffer Mosfjeld

48 20 50 66 / post@sornorskfolkemusikksenter.com


Konsertar: