SJUKEHEIMEN-3.jpg

SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER

Senter for folkemusikk og -dans i Agder, Telemark og Vestfold

Telemark folkemusikksenter vart etablert i 2015 som ein regional samarbeidsorganisasjon for folkemusikk og -dans i Telemark og Agder. Det skal vere eit ressurssenter på folkemusikkfeltet, som skal rette arbeidet både mot den frivillige og den profesjonelle sektoren. Senteret ønsker å bidra til at folkemusikarar og -dansarar kan leve og arbeide i vårt distrikt, men også yte hjelp til frivillige aktørar og arbeide med rekruttering, talentutvikling og variert aktivitet elles. Vidare skal senteret arbeide med dokumentasjon og formidling av felemakartradisjonane i distriktet. Den overordna målsetjinga er å sjå heile folkemusikkfeltet i samanheng og stimulere til aktivitet på alle nivå. 

Vi arbeider med å finansiere ei stilling som dagleg leiar. Inntil det er på plass, er drifta i hovudsak avgrensa til enkelte faste tiltak. Vi formidlar kvart år to konsertturnear i regionen med utøvarar frå vårt distrikt, og vi har, i samarbeid med Bø kulturskule, ansvar for eit fordjupingskurs i folkemusikk og -dans for ungdom.

1. januar 2020 bytta me namn til
Sørnorsk folkemusikksenter! 

Ta kontakt for å høyre meir om kva me kan gjere for deg!


 
 

KVA SKAL
SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER

GJERE?

Spelemannslaget.jpg

HANDLINGSPLAN OG VEDTEKTAR

blåfolk_mattis.jpg

TURNÈTILBOD

ungfolk 3.jpg

UNGFOLK OG FOLKEMUSIKK FORDJUPING

blåfolk3.jpg

UTØVARAR I VÅR REGION

 

SAMARBEIDSPARTNARAR

 
69148601_10156221093617274_9013257057003

TELEMARKFESTIVALEN

Telemarkfestivalen er ein internasjonal folkemusikkfestival som vert arrangert i Bø i Telemark over fire dagar i august.


Festivalen vart arrangert for første gang i 1990 og har vore arrangert hvert år siden. Festivalen har 4000–6500 besøkande kvart år. Festivalen arrangerar også konserter i Bø resten av året.


Telemarkfestivalen har norsk folkemusikk som basis, men har også ein viss andel utenlandske artistar i sitt program. Festivalen har lagt vekt på å både presentere tradisjonell folkemusikk og kombinasjoner av gammalt og nytt gjennom konsertar, sessions og tingingsverk. Det er også en omfattande kurs- og førelesingsverksemd knytta til festivalen.

Festivalen har eit sekretariat beståande av dagleg leiar Kristoffer Mosfjeld. Øvrig drift er basert på frivillig arbeid. Sittande styreleier er Heidi Elise Klokkehaug.

parade-4.jpg
 

Arrangement med folkemusikk og folkedans

 • Konsert med Nordic Fiddlers Bloc
  ons. 09. des.
  Raulandsakademiet
  09. des. 2020, 20:00
  Raulandsakademiet, 3864 Rauland, Norge
  Kevin Henderson, Olav Mjelva og Anders Hall er alle tri kjende felespelarar. Trioen har utvikla samspelet sitt til fingerspissane gjennom nærare 1000 konsertar!
  Del
 • Konsert med Ottar Kåsa og Ånon Egeland
  tir. 24. nov.
  Raulandsakademiet
  24. nov. 2020, 20:00
  Raulandsakademiet, 3864 Rauland, Norge
  Ånon Egeland og Ottar Kåsa er to briljante, meritterte og særmerkte hardingfelespelarar, og treng vel knapt noen introduksjon på Rauland. På denne konserten tek dei for seg den verdfulle notesamlinga etter Gregar O Nordbø (1856-1940).
  Del
 
68365433_10156214283522274_4065529468737814528_o_edited.jpg

KONTAKT SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER

Thanks for submitting!